Websites

Alle logo’s en handelsmerken, op deze pagina en de op gelinkte pagina’s in hetzelfde pad, zijn eigendom van Tzorg. Op alle via deze pagina gelinkte en geschreven teksten en ideeën is auteursrecht van toepassing. Zonder toestemming van Tzorg is verdere publicatie niet toegestaan.

Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan Tzorg niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door CSU aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane handelingen.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij aan contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van Tzorg.

Alle gebruikers van deze site worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

E-mailberichten

E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van Tzorg Total Care B.V. te Uden, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Het is anderen dan de geadresseerde niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is evenmin toegestaan. Hoewel bij de verzending van e-mailberichten de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een tijdige, juiste en volledige verzending van e-mailberichten niet te garanderen.

E-mailberichten worden gecontroleerd op virussen door Tzorg. Tzorg is echter niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door deze bericht worden toe- of overgebracht.

© 2018 Tzorg – Alle rechten voorbehouden