Wij zijn een bedrijf waarin we elkaars achtergrond respecteren. Wij geloven in een cultuur waar verschillen nodig en nuttig zijn. Iedereen is welkom bij Tzorg. Door de inzet van verschillende talenten, vaardigheden en achtergronden kunnen we de beste zorg bieden. Leren van elkaars verschillen maakt ons sterker, creatiever en vakkundiger. Op deze manier kan iedereen een positieve bijdrage leveren.

Dit noemen wij ons ‘diversiteits- en inclusiviteitsbeleid’. In dit beleid richten we ons op de volgende vier thema’s:

  • Een gezonde verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen (representatief bij de beroepsgroep).
  • Een mix van medewerkers met verschillende leeftijden.
  • Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden.
  • Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Andere belangrijke thema’s sluiten wij niet uit, maar de thema’s hierboven geven ons focus in onze aanpak.