Voordelen Staf en Management

Wie werkt met een warm hart, verdient zelf ook het allerbeste. Tzorg maakt het aangenaam voor mensen in hun eigen huis. Als werkgever willen wij dat je je gewaardeerd voelt.

Als je werkt als thuishulp of in de begeleiding vallen je arbeidsvoorwaarden onder de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De voordelen voor jouw functie, zijn hier te vinden. Voor staf en managementfuncties gelden andere voorwaarden. Deze zijn hieronder te lezen.

1. Salaris en vergoedingen

Bij ons mag je rekenen op een prima salaris, een prettige werksfeer en alle kansen om je te ontwikkelen met o.a. het programma Fris in je werk.

Pensioen
Via je salaris betaal je iedere periode een bijdrage, zodat je na je pensioen ook inkomen hebt. Ook Tzorg draagt hier aan bij. De pensioenregeling is ondergebracht bij pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Vakantiegeld
Elke maand reserveren we vakantiegeld. In mei ontvang je dit bedrag. Je vakantiegeld is 8% van je brutoloon dat je in een jaar hebt verdiend.

Vakantiedagen
Je vakantiedagen zijn afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Bij een 40-urige werkweek, heb je recht op 32 vakantiedagen per jaar. Werk je minder, dan heb je ook minder vakantiedagen. Als je bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, heb je recht op 19 vakantiedagen per jaar.

Functioneringstantième
Naast het vaste salaris, bestaat er ook een tantièmeregeling. De functioneringstantième kan jaarlijks worden toegekend op basis van het functioneren. Het toekennen van de functioneringstantième wordt besproken in de beoordelingsgesprekken.

Reiskostenregeling of leaseauto
Afhankelijk van de functie heb je eventueel recht op een reiskostenvergoeding of een leaseauto. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer met een minimum van 10 km en een maximum van 20 km enkele reis (woon-werk verkeer). Dit betekent dat je vanaf 20 kilometer enkele reis recht hebt op een reiskostenvergoeding van € 7,60 netto per gewerkte dag.

Onkostenvergoeding
Tzorg kent werknemers in bepaalde functies een onkostenvergoeding toe. De bedragen zijn vastgesteld op basis van de kosten welke gemaakt zouden kunnen worden in de betreffende functie. Indien van toepassing ontvangt de medewerker deze regeling bij indiensttreding.

Internetvergoeding
In bepaalde functies vergoedt Tzorg de internetkosten voor het zakelijk thuisgebruik van de computer. De vergoeding bedraagt een vast bedrag van € 27,50 netto per periode van vier weken.

Telefoon/tablet
In bepaalde functies ontvangt de medewerker een mobiele telefoon, tablet en/of laptop. Dit is vastgesteld in de arbeidsvoorwaarden per functie.

2. Fris in je werk

Met aandacht en zorg zet jij je elke dag in zodat we uiteindelijk een optimaal resultaat voor onze cliënten kunnen leveren. Daarom investeren we bij Tzorg ook graag in jou. We beseffen dat onze dienstverlening voor het grootste deel wordt bepaald door onze medewerkers. Om die zorg te kunnen waarborgen, stimuleren we jou om óók goed voor jezelf te zorgen.

Iedereen ‘Fris in je werk’
Elke dag er tegenaan kunnen? En met energie thuis komen? Daar werken we graag aan mee. Want jij kunt pas goed jouw werkzaamheden uitvoeren, als je ook goed voor jezelf zorgt. Bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en als je jezelf verder kunt ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit in een speciaal programma, dat noemen we bij Tzorg ‘Fris in je werk’.

Onder ‘Fris in je werk’ vallen de volgende activiteiten:

Vitaliteit en gezondheid
Fitte medewerkers houden onze organisatie vitaal. Jouw gezondheid is voor ons van groot belang. We doen er alles aan om te voorkomen dat je je niet prettig voelt en je ziek zou moeten melden. Naast eigen verzuimbegeleiders en bedrijfsartsen die je begeleiden als je (langdurig) ziek wordt, bieden we je gratis online fysiotherapie en psychologische begeleiding. Ook bieden we health checks en leefstijltrajecten om je te helpen bij een gezonde leefstijl.

Ontwikkeling en opleiding
Jij draagt er aan bij dat onze cliënten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en maakt daarmee het verschil. Wij zijn ervan overtuigd dat jij dat verschil alleen maar kunt maken als je werkt met plezier. Als je werkzaamheden uitvoert waarbij jouw talenten het beste tot recht komen. Daarom besteden we aandacht aan het opleiden van onze medewerkers. Tzorg vindt het van belang om je vakinhoudelijke kennis en persoonlijke vaardigheden te blijven versterken, zodat je kunt blijven groeien als persoon.

We bieden je onder andere online cursussen waarbij je zelf bepaalt wanneer je deze wilt volgen. Maar ook klassikaal trainen vinden we belangrijk, zodat je ook kunt leren van en samen met jouw collega’s. Lees meer over onze opleidingen en jouw ontwikkeling onder 3.

Loopbaan en mobiliteit
Bij Tzorg peilen we de wensen en behoeften van medewerkers. Daarmee zorgen we ervoor dat ze zich prettig voelen in hun baan. Ieder jaar houden we daarom bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Lees meer over loopbaan en mobiliteit onder 5.

3. Opleiding

Bij Tzorg zijn we continu in beweging en jij als medewerker ook. Daarom heeft jouw ontwikkeling onze aandacht. Wij geven je volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Naast jou als medewerker, stellen we bij Tzorg natuurlijk ook onze cliënt centraal. Daarom bieden we functiegerichte trainingen zodat jij jouw werkzaamheden zo goed mogelijk uit kunt voeren, maar we bieden ook algemenere trainingen zodat jij persoonlijk kunt groeien. Hieronder een kleine greep uit onze opleidingen:

Introductiedag
Kort na jouw start bij Tzorg volg je de introductiedag, samen met andere nieuwe medewerkers. Zo leer je meteen wat collega´s vanuit het land kennen! Daarnaast stellen diverse afdelingen zichzelf voor, zodat jij een beeld krijgt wat er allemaal nodig is, om een aangenaam thuis te kunnen leveren aan onze cliënten. Na de introductiedag weet jij waar Tzorg voor staat!

Functie gerichte trainingen
Afhankelijk van jouw functie doorloop je een aantal trainingen zodat jij jouw werkzaamheden goed uit kunt voeren. Dit kan variëren van een training gesprekstechnieken, tot een training omgaan met verzuim en cijfers interpreteren. Soms volg je deze met jouw collega´s op de vestiging en soms volg je deze op ons hoofdkantoor, zodat je ook andere collega´s leert kennen en kennis uit kunt wisselen.

Overige opleidingen
Tijdens het verdere vervolg van jouw loopbaan bij Tzorg bieden we je natuurlijk aanvullende trainingen aan. Op deze manier kan jij jezelf blijven ontwikkelen, blijf je op de hoogte van veranderingen in de zorg en leveren we de beste kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Niet alleen klassikaal bieden we trainingen aan, maar ook online. Zodat je kunt leren wanneer en waar het jou uitkomt. We bieden op dit moment ruim 100 online trainingen aan, zo zit er altijd iets voor je bij!

4. Jouw werk

Als zorgbedrijf zijn we trots op de unieke sfeer bij Tzorg. Wij vinden alle medewerkers even belangrijk en iedereen mag zichzelf zijn.

MijnTzorg
We werken met MijnTzorg, zodat je online altijd jouw gegevens in kunt zien en onder andere je loonstroken kunt bekijken. Praktisch, simpel en altijd bij de hand!

Prettige werksfeer
Een goede werksfeer vinden wij belangrijk voor de kwaliteit van jouw werk. Tzorg investeert daarom in een prettige werkomgeving voor jou. Ook organiseren we activiteiten zoals een eindejaarbijeenkomst en afdelingsuitjes om het vooral ook gezellig te hebben met elkaar.

Vertrouwenspersoon
Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt bij Tzorg. Wanneer een medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of pesten) en dat niet met de leidinggevende of afdeling HR wil bespreken, kan er contact opgenomen worden met een externe vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert, begeleidt, ondersteunt en neemt je serieus. De vertrouwenspersoon is er voor jou. Alles wat wordt besproken is volledig vertrouwelijk.

5. Loopbaan en mobiliteit

Participatie
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van Tzorg: de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van ons personeelsbestand bestaat al uit medewerkers met een social return-indicatie (SROI).

Interne mobiliteit
Een organisatie presteert optimaal als elke medewerker in een passende functie aan het werk is. Dat kan betekenen dat sommige medewerkers meer ambities hebben dan het werk wat ze op dat moment uitvoeren. Bij Tzorg peilen we deze wensen en behoeften. Daarmee zorgen we ervoor dat medewerkers zich prettig voelen in hun baan: nu en in de toekomst.

Talentontwikkeling
Medewerkers ontwikkelen staat bij Tzorg hoog in het vaandel. Daarom hebben we oog voor de talenten en kwaliteiten van medewerkers. Zo kunnen we gericht sturen als we zien dat een medewerker meer kan en meer wil.

E-assessment
Inzicht in mensen vergroot de mogelijkheid om hen optimaal te begeleiden in hun loopbaan. Daarbij kan met een assessment een goed hulpmiddel zijn. Tzorg past zo’n test op een eigentijdse manier toe: online. Zo krijgen we een duidelijk en efficiënt inzicht in persoonlijkheidskenmerken, drijfveren, ontwikkelpunten en ambities. De uitkomst is een opstap richting een passende baan, nu en in de toekomst.